Nieuws

ABC over loonsverhoging chauffeurs

27-04-2017

Transportwerknemers als vrachtwagenchauffeurs krijgen er de komende drie jaar stapsgewijs in totaal 10 procent salaris bij. De lonen gaan met zo’n drie procent per jaar omhoog. Vakbonden en werkgevers in de branche hebben dat afgesproken.

Egon Groen van de FNV is tevreden met het onderhandelingsresultaat. “De vorige cao is midden in de crisis tot stand gekomen. Daarin was een jaarlijkse loonsverhoging van zo’n 1,6 procent geregeld. Dat is nu ongeveer het dubbele. Je ziet in deze loonsverhoging wel het economisch herstel terug.”

Werkgeverskoepel TLN had gezegd de lonen te willen verhogen, maar dan zou onder meer de vergoeding voor overwerk lager worden. Dat wilden de vakbonden niet; ze zeggen dat ze de aanpassingen hebben afgedwongen door met acties te dreigen. “De werkgevers zijn akkoord gegaan, maar zonder actiedreiging was dit resultaat er niet gekomen”, zegt Groen.

Ook sommige sociale regelingen uit de vorige cao blijven behouden. Verder hebben de bonden betere afspraken gemaakt over nachtwerk.

Marcel van Bruggen, Manager Transport Department bij ABC Logistics, over de loonsverhoging en de veranderingen in het chauffeursvak: “De chauffeur is tegenwoordig veel meer een belangrijke schakel in de logistieke keten. Door enorme technische ontwikkelingen in de transportsector ontstaat er ook vraag naar een ander soort chauffeur. Ook is het is al langer bekend dat er een vergrijzing is in de transportsector. Daarom is het is voor transportbedrijven steeds lastiger geworden om aan chauffeurs te komen. Ik verwacht door deze loonsverhoging - en wanneer het basisloon van een chauffeur stijgt - dat het chauffeursvak aantrekkelijker wordt.”

“Voor werknemers die veel overuren maken en/of toeslagen krijgen, wat in de AGF sector gebeurt, zal deze nieuwe CAO niet per definitie een verbetering zijn. De komende drie jaar zullen de transporttarieven onder meer door deze verhoging dan ook gaan stijgen. Uiteraard zal dit ook gevolgen hebben voor de AGF sector. Prijzen worden hierdoor onder druk gezet”, besluit Marcel.

Op zaterdag 22 april heeft overleg plaatsgevonden tussen TLN en de vakbonden FNV, CNV en De Unie over het ultimatum met betrekking tot de KNV cao dat op 25 april zou aflopen. Dit overleg heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat waardoor het ultimatum is opgeschort en waarover de bonden hun achterban zullen gaan raadplegen. De raadpleging met betrekking tot de KNV achterban van de vakbonden zal naar verwachting tot 6 mei in beslag nemen.