Quality Control

In kwaliteit contr

Jakość waszego produktu nie podlega dyskusji. Dlatego uwage jaką ABC Logistics poświęca na własną jakość, można spodziewać sie spowrotem. Porzez wiedze i doświadzcenie kurującyh, zatwierdzamy i sprawdzamy jakość każdego produktu. Odbywa się to zarówno przy przyjeździe jak i przy częstych zapasach, do momentu w którym produkt opuszcza magazyn. Zarządzanie jakością ma ogromne znaczenie, świeże musi być naprawdę świeże!