Nieuws

Van TLN: update en oproep input Taskforce Brexit

02-01-2017

ABC Logistics vraagt uw aandacht voor onderstaande oproep van TLN:

“Transport en Logistiek Nederland (TLN) volgt de ontwikkelingen rondom de Brexit op de voet. Zo houden we bijvoorbeeld contact met organisaties die acquisitiemissies voeren naar Engeland. We moeten als Nederland proberen om zoveel mogelijk ladingstromen onze kant op te halen die nu in Engeland worden aangestuurd. Op onze speciale website houden we u ook op de hoogte op dit dossier. De consequenties voor onze sector kunnen zijn nog niet goed te duiden. Dat heeft alles te maken met het feit dat het Brexit-scenario nog niet helder is. De hamvraag is in hoeverre Groot Brittannië onderdeel wil blijven van de interne Europese markt. Het lijkt erop dat May het land volledig wil loskoppelen en losse handelsovereenkomsten wil sluiten met een aantal landen. Dit kan zorgen voor nadelige effecten voor de overblijvende Europese landen: minder economische groei, handelsbelemmeringen en importheffingen, grenscontroles, wachttijden, douaneformaliteiten, daling van de uitvoer naar Engeland en een productieverlies dat in sommige sectoren kan oplopen tot 12 procent.

Het mag duidelijk zijn dat TLN pleit voor een zachte Brexit. Hoe meer de interne markt intact blijft en het vrije verkeer van goederen gehandhaafd, hoe beter. Om dat geluid te laten horen, maakt TLN onderdeel uit van de Taskforce Brexit. Dit is een verzameling brancheorganisaties en grote bedrijven die door de Nederlandse overheid gevraagd is de impact van de Brexit in kaart te brengen. De taskforce adviseert de overheid tevens over de in te nemen onderhandelingspositie op dit dossier. De eerstvolgende bijeenkomst is op 16 februari.

U kunt ons helpen om de input vanuit de Nederlandse transportsector zo scherp mogelijk te maken. We willen u daarom oproepen om de vragenlijst in te vullen. Focus daarbij op de consequenties die de Brexit heeft voor u als bedrijf. Wij vullen de vragenlijst in met de focus op de sector, de wet- en regelgeving en de interne Europese markt.“